MK0007 מלונה צמודה למרפסת רחבה

כל המלונות המיוצרות אצלי יכולות להתאים למרפסת הנוכחית העשוייה מעץ אורן טבעי וחזקה.
המרפסת עומדת על רגליים בגובה 5 ס"מ מהרצפה.
תחתית המרפסת עשוייה מאורן עבה ורחיצה.
מידות המרפסת ללא המלונה 

מידות המוצר:

אורך = 820 מ"מ
רוחב = 720 מ"מ 

mh221024.png

מחיר ללא המלונה ₪550 ללא צבע
מגיעה בצבעים , טבעי, אגוז, וירוק יער
תוספת לצבע תוספת ₪100